Domov pro seniory

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Pobytovou službu sociální péče v domově pro seniory poskytujeme dle § 49, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dalších předpisů v platném znění.

Cílová skupina uživatelů

Cílovou skupinu tvoří senioři převážně z Moravskoslezského kraje ve věku 65 let a více, kteří potřebují péči, pomoc či podporu z důvodu zdravotního stavu nebo věku a není možnosti zajistit dostatečnou podporu prostřednictvím terénních služeb či rodinných příslušníků.

V domově pro seniory nejsme schopni poskytovat kvalitní službu uživatelům, kteří mají zváštní specifické potřeby z důvodu demence nebo jiných duševních nemocí vyžadujících službu domova se zvláštním režimem.

Kapacita této sociální služby je 50 uživatelů.

Nabízené činnosti a úkony

Při poskytování sociální služby v domově pro seniory provádíme tyto základní činnosti:

  • Poskytnutí ubytování (celoroční ubytování ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích, praní prádla a úklid)
  • Poskytnutí stravy (celodenní stravu - 4 jídla a možnost výběru u obědů a večeří ze dvou nabídek)
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při zachování soběstačnosti)
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora při kontaktu s rodinou a blízkými, zprostředkování a pomoc při využití aktivit a služeb v zařízení i mimo něj - koncerty, výlety, kadeřník apod.)
  • Sociálně terapeutické činnosti (canisterapie, bazální stimulace)
  • Aktivizační činnosti (sportovní a kulturní aktivity, trénování paměti apod.)
  • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při zajišťování osobních záležitostí (zprostředkování kontaktu s jinými institucemi, doprovody k lékaři atd.)
  • Základní sociální poradenství (pomoc při orientaci v sociálně-právní oblasti)
  • Zdravotní péči v nezbytném rozsahu (na základě rozhodnutí lékaře - aplikace léků, převazy atd.)

 
Popis prostředí domova pro seniory

Služba je poskytována ve všech třech odděleních budovy A. Uživatelé jsou ubytování ve 14 jednolůžkových a 19 dvoulůžkových pokojích*. Ty jsou vybaveny účelným nábytkem a umyvadlem s teplou a studenou vodou. Po dohodě je také možné vzít sebou do domova své drobné vybavení pokoje (rádio, televizi, křeslo, stolek, skříňku, malou lednici apod.) tak, aby se u nás uživatelé cítili co nejlépe.  Sociální zařízení je k dispozici uživatelům na jednotlivých odděleních, kde se nachází prostorné koupelny a WC přizpůsobené imobilním uživatelům.

V prvním podlaží oddělení A (A1) je tzv. kulturní místnost s televizí a počítačem s připojením na internet, kde probíhají různé kluby, besedy a řízené volnočasové aktivity. Ve druhém a třetím podlaží (oddělení A2 a A3) je společenská místnost, vybavena pohodlnou sedací soupravou, nábytkem a televizí.. Společenská místnost na oddělení A2 slouží dočasně vzhledem probíhající rekonstrukci také jako jídlena pro imobilní uživatelee. 
Ve všech odděleních se rovněž nachází i kuchyňky nejen pro uživatele, ale i jejich návštěvy.
Všechny místnosti jsou přístupné z centrální chodby a jsou stavebně řešeny jako bezbariérové.

* Počty jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů se vzhledem k probíjající rekonstrukci objektu mění dle potřeb.


Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker