Pravidla společného soužití

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Pravidly společného soužití informujeme naše uživatele a veřejnost o poskytovaných sociálních službách. Jsou v něm definována vnitřní pravidla, pravidla zajišťující kvalitní společné soužití obyvatel.  Slouží k zachování dobrých mezilidských vztahů všech, kteří žijí a pracují v tomto zařízení i těch, kteří jej navštěvují. Pravidla společného soužití nejsou omezující či restriktivní předpis, jeho záměrem je vymezit určitá pravidla vnitřního chodu zařízení – práv a povinností všech stran tak, aby nebyla porušována práva, osobní cíle, zájmy, důstojnost a bezpečnost jak uživatelů, zaměstnanců, tak i dle příslušných ustanovení ostatních osob, které navštíví naše zařízení.

Pravidla společného soužití tvoří přílohu Smlouvy o poskytování sociální služby.


Pravidla společného soužití domova pro seniory najdete zde.

 

Pravidla společného soužití domova se zvláštním režimem najdete zde.

 

Pravidla společného soužití chráněného bydlení najdete zde.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker