Domácí řád

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Domácím řádem informujeme naše uživatele a veřejnost o poskytovaných sociálních službách. Jsou v něm definována vnitřní pravidla, pravidla zajišťující kvalitní společné soužití obyvatel.  Slouží k zachování dobrých mezilidských vztahů všech, kteří žijí a pracují v tomto zařízení i těch, kteří jej navštěvují. Domácí řád není omezující či restriktivní předpis, jeho záměrem je vymezit určitá pravidla vnitřního chodu zařízení – práv a povinností všech stran tak, aby nebyla porušována práva, osobní cíle, zájmy, důstojnost a bezpečnost jak uživatelů, zaměstnanců, tak i dle příslušných ustanovení ostatních osob, které navštíví naše zařízení.

Domácí řád tvoří přílohu Smlouvy o poskytování sociální služby.


Domácí řád Domova pro seniory najdete zde.

 

Domácí řád Domova se zvláštním režimem najdete zde.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker