Ochrana osobních údajů

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Na našich webových stránkách jsme v sekci ochrana osobních údajů zveřejnili informace o zpracovávání osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajůa o zrušení směrnice 95/46/ES(dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů").

Nová sociální služba chráněné bydlení

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Od 1.1.2017 převzala naše organizace v rámci optimalizace poskytování sociálních služeb sociální službu Chráněné bydlení poskytovanou do 31.12.2016 organizací Zámek Dolní Životice. Sídlo služby je i nadále na adrese Boženy Němcové 786 Vítkov a je poskytovaná na adresách Wolkerova 836 a 838 Vítkov. Sídlo organizace je nově na adrese Lidická 611, Vítkov.

 

 

Zahájení provozu v prostorách po rekonstrukci

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Ve dnech 26.9.-30.9.2016 došlo k přestěhování uživatelů služby Domova se zvláštním režimem do nově zrekonstruovaných prostor na Lidické ulici. Zároveň byla dne 5.10.2016 zahájena II. etapa rekonstrukce objektu A, ve kterém poskytujeme sociální službu Domov pro seniory. Uživatele této služby byli přestěhováni do náhradních prostor v areálu nemocnice na Opavské ulici ve Vítkově. Předpokládané ukončení II. etapy rekonstrukce je stanoveno na 31.5.2017. Všem děkujeme za trpělivost a pochopení.

Informace k probíhající rekonstrukci pro rodinné příslušníky našich uživatelů

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Předpokládané ukončení I. etapy rekonstrukce objektu je stanoveno na 31.7.2016.  V průběhu srpna dojde ke přestěhování uživatatelů služby domova se zvláštním režimem do nově zrekonstruovaných prostor. Zároveň v tomto období započne II. etapa rekonstrukce objektu, a to domova pro seniory a následné stěhování uživatelů domova pro seniory do náhradních prostor. Kompletní informace pro rodinné příslušníky uživatelů služby domova se zvláštním režimem naleznete zde. Informace pro rodinné příslušníky služby domova pro seniory naleznete zde.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker