Chráněné bydlení

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Chráněné bydlení (dále jen CHB) poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2016 Sb. o sociálních službách podle § 51. Jedná se o pobytovou službu určenou dospělým mužům i ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Nabízíme skupinovou formu bydlení v třípokojových bytových jednotkách s možností jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů.


Sídlo organizace:
Lidická 611, Vítkov
Sílo služby:           Boženy Němcové 786, 749 Vítkov
Místo výkonu:       Boženy Němcové 786, 749 01 Vítkov
                               Wolkerova 836, 749 01 Vítkov
                               Wolkerova 838, 749 01 Vítkov
Působnost:           obec Vítkov, kraj Moravskoslezský

Kontakty:   Petr Kubesa                              vedoucí služby        734 790 043   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
                   Bc. Lenka Kaštovská                sociální pracovnice  733 612 046   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
                   Pevná linka                                pracovníci CHB       556 303 694   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                    

Specifikace poskytované služby

Základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 Fakutativní služby:

 • telefonní hovory
 • doprava služebním automobilem podle přání a potřeb klientů
 • kopírování, tisk textu a fotografií
 • využívání internetu na PC organizace

Doba poskytování:

 • pondělí až neděle od 7:00 do 22:00 hodin
 • od 22:00 hodin do 7:00 - telefonická pohotovost

Cílová skupina

Osoby s postižením

 • zdravotním

Věkové rozpětí

 • 19 - 26 let mladí dospělí
 • 27 - 64 let dospělí
 • 65 - 80 mladší senioři
 • nad 80 let starší senioři

Ubytovací kapacita:

 • povolená - 12 osob
 • současná - 12 osob
 • volná - 0 osob

Podmínky k přijetí

Přehled potřebných dokumentů:

 • vyplněná žádost o poskytnutí sociální služby CHB - formulář Žádost o poskytnutí socální služby naleznete v záložce Pro zájemce - žádost o poskytnutí socální služby
 • v případě opatrovnictví - kopie rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení svépravnosti a usnesení o ustanovení opatrovníka

Důvody pro odmítnutí zájemce:

 • zájemce žádá o službu, kterou CHB neposkytuje
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby
 • zájemce nespadá do cílové skupiny CHB
 • kapacita zařízení je naplněna
 • zájemce nedodá potřebné dokumenty, které jsou nutné k zařazení do evidence zájemců o službu
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje bezbariérový přístup
 • zájemce je závislý na alkoholu či jiné návykové látce
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • zájemce není schopen pobytu z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • služba není určena lidem s primární diagnózou z oblasti poruch chování

Dokumenty související s pobytem klienta:

 • organizační struktura k zajištění služby
 • popis realizace poskytované služby
 • pravidla soužití
 • výčet volnočasových aktivit

Informace naleznete:

 • v sídle sociální služby CHB
 • v sídle organizace
 • v Registru poskytovatelů sociálních služeb - Registr
 • u zřizovatele

 

 

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker